หน่วยงานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศึกษาดูงาน

หน่วยงานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศึกษาดูงาน ณ งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มธ.
วันที่ 17 ตุลาคม 2560

IMG_3886IMG_3885IMG_3905IMG_3899IMG_3897IMG_3908IMG_3942