ขอขอบคุณในโอกาสมอบทุนการศึกษา มูลนิธิจงกลนีนิธิ ให้แก่ นักศึกษาแพทย์ จำนวน 4 ทุน

S__39976965