คุณศศิวิมล นพสุวรรณ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์

ขอขอบพระคุณ คุณศศิวิมล นพสุวรรณ เนื่องในโอกาสมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ จำนวน 40,000 บาท/ปีการศึกษา

s__31891472