ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย หาญชัยพิบูลกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาทพุทธโสธร และแพทย์หญิงสราพร มัทยาท ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาทพุทธโสธร เนื่องในโอกาสมอบทุนจาก มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ให้กับ นศพ.ปริยาภัทร ผาตินาวา และนศพ.เมชิตา คงภิรมย์ชื่อ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2559

 

img_6764 img_6762 img_6761 dsc_9266 dsc_9265