คุณศศิวิมล นพสุวรรณ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์

s__28524555

ขอขอบคุณ คุณศศิวิมล นพสุวรรณ ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559/1 ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาแพทย์