คุณปริโสทัต ปุณณภุม ,คุณกมกลรัตน์ แจ้งจิตร์ และคุณอุดมศรี พิทักษ์พงษ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์

s__28524553

s__28524554

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ คุณปริโสทัต ปุณณภุม ,คุณกมกลรั ตน์ แจ้งจิตร์ และคุณอุดมศรี พิทักษ์พงษ์ ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาแพทย์