มอบทุนการศึกษาศาตราจารย์นายแพทย์โอกาส พลางกูร

s__25870340

ขอขอบคุณคุณเอก พลางกูร และคุณวลัยลักษณ์ พลางกูร ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาแพทย์     โดยใช้ชื่อทุนว่า “ทุนการศึกษาศาตราจารย์นายแพทย์โอกาส พลางกูร”