มอบเหรียญที่ระลึกงานวันมหิดล ให้กับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ และผู้แทนนักศึกาาแพทย์ชั้นปีที่ 3
มอบเหรียญที่ระลึกเนื่องในงานวันมหิดลให้กับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน  ผู้บริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 11 ตุลาคม 2559

p_20161011_131139 p_20161011_131134 p_20161011_131128 p_20161011_131048 p_20161011_131040 p_20161011_131035 p_20161011_131033 img_6293 p_20161011_131001 p_20161011_131013