ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ

  • โครงการตอบปัญหาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 15 วันที่  7 กันยายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • โครงการออกหน่วยแพทย์เนื่องในวันมหิดล วันที่  22  กันยายน 2562 ณ วัดสุราษฎร์รังสรรค์  ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี
  • โครงการวันมหิดล วันที่  24 กันยายน  2562 ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่  7 – 11  ตุลาคม  2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • โครงการพัฒนาการสื่อสารและการบริการความขัดแย้ง วันที่   9  ตุลาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • โครงการ Med Dream 18 วันที่  12 – 14  ตุลาคม  2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์  วันที่  19   ตุลาคม  2562 ณ อาคารกิจกรรมสถานีแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์ มักกะสัน
  • โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย…