โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล
วันที่ 24 กันยายน 2560
ณ เทศบาลท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการวันมหิดล
วันที่ 25 กันยายน 2560
คณะแพทยศาสตร์ มธ.

โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 16 – 20  ตุลาคม  2560
ณ คณะแพยศาสตร์ มธ.

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มธ.
พิธีซ้อมรับปริญาบัตร (ซ้อมย่อย) 25 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พิธีซ้อมรับปริญาบัตร (ซ้อมใหญ่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 1 ธันวาคม 2560

     รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560                                                ใบสมัคร-application-form-Dome-Med-Star-1

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560                                                  แบบประเมินนักศึกษาระดับชั้นคลินิก

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560                                                  แผนระยะยาวฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2558-60-4

   ระบบประเมินเพื่อนผู้จัดโครงการ                                                                 แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร                                                     (NEW)  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

   คู่มือระบบประเมินผลระดับพรีคลีนิกสำหรับนักศึกษา

 รายงานการไปศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนนักศึกษา

   ฝึกอบรมเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ปฏิบัติการวิจัยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ต่างประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

S__39976965
s__31891472
img_7249
img_6764
ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย…
s__28524554
s__28524555
s__26288149
s__25870340
img_6293