โครงการค่ายนพลักษณ์
24-25 เมษายน 2561
จังหวัดนครนายก

โครงการมอบเสื้อกาวน์
26 เมษายน 2561
ณ ห้องสโมสรชั้น 4 และศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
จังหวัดลพบุรี

     รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560                                                ใบสมัคร-application-form-Dome-Med-Star-1

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560                                                  แบบประเมินนักศึกษาระดับชั้นคลินิก

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560                                                  แผนระยะยาวฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2558-60-4

   ระบบประเมินเพื่อนผู้จัดโครงการ                                                               แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร                                                   ลิ้งค์สำหรับปริ้นใบเสร็จค่าเทอม

คู่มือระบบประเมินผลเพื่อนประเมินเพื่อน                                                (NEW)  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตัวอย่างการเขียนรายงานนักศึกษาเดินทางแข่งขัน/เสนอผลงานต่างประเทศ 

แบบประเมินนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/เสนอผลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

21559
IMG_3942
S__39976965
s__31891472
img_7249
img_6764
ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย…
s__28524554
s__28524555
s__26288149