โครงการหมอโดมอาสา
9 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
5-7 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการเมื่อเศร้า เราสร้าง
30 มกราคม 2562
อาคารปิยชาติ มธ.รังสิต

เอกสารแนบ-นศพ.ปี5-มาเรียน-Electiveปี61-ติดเว็บ                                                           รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560                                                             ใบสมัคร-application-form-Dome-Med-Star-1

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560                                                 แบบประเมินนักศึกษาระดับชั้นคลินิก

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560                                                  แผนระยะยาวฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2558-60-4

   ระบบประเมินเพื่อนผู้จัดโครงการ                                                                   แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร                                                 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

คู่มือระบบประเมินผลเพื่อนประเมินเพื่อน                                                         (NEW)  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตัวอย่างการเขียนรายงานนักศึกษาเดินทางแข่งขัน/เสนอผลงานต่างประเทศ         แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

แบบประเมินนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/เสนอผลงานวิจัย                ขั้นตอนการรับบริการตรวจ รักษา ณ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ               

     (NEW)   ปฏิทินกิจกรรม กนพ. 2561 17.06                                                    (์NEW)  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

(NEW) ดาวน์โหลด ใบสมัครประกวดร้องเพลง MED TU VOICE 2019        (์NEW) แบบฟอร์มการเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

48367437_531977103968961_8581578320808771584_n
21559
IMG_3942
S__39976965
s__31891472
img_7249
img_6764
ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย…
s__28524554