โครงการแรกพบ สพท.
15 กรกฎาคม 2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการแรกพบ ท่าพระจันทร์
21 กรกฎาคม 2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย
30 กรกฎาคม 2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการปฐมนิเทศคณะแพทยศาสตร์
3 สิงหาคม 2561
ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวหมอโดม
11-13 สิงหาคม 2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560                                                ใบสมัคร-application-form-Dome-Med-Star-1

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560                                                  แบบประเมินนักศึกษาระดับชั้นคลินิก

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560                                                  แผนระยะยาวฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2558-60-4

   ระบบประเมินเพื่อนผู้จัดโครงการ                                                               แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร                                                 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

คู่มือระบบประเมินผลเพื่อนประเมินเพื่อน                                                     (NEW)  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตัวอย่างการเขียนรายงานนักศึกษาเดินทางแข่งขัน/เสนอผลงานต่างประเทศ         แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

แบบประเมินนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/เสนอผลงานวิจัย                ขั้นตอนการรับบริการตรวจ รักษา ณ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ               

     (NEW)   ปฏิทินกิจกรรม กนพ. 2561 17.06                                              (์NEW)  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

21559
IMG_3942
S__39976965
s__31891472
img_7249
img_6764
ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย…
s__28524554
s__28524555