โครงการวันไหว้ครู
6 กันยายน 2561
ห้องเรียน 500 ที่นั่ง อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

โครงการตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ
8 กันยายน 2561
คณะแพทยศาสตร์ มธ.

โครงการวันมหิดล (นักเรียนมัธยมเข้าร่วมชมนิทรรศการ)
9 กันยายน 2561
คณะแพทยศาสตร์ มธ.

โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล
23 กันยายน 2561
ณ มัสยิดนูรุนยากีน ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

โครงการวันมหิดล (พิธีถวายราชสักการะ)
24 กันยายน 2561
คณะแพทยศาสตร์ มธ.

     รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560                                                ใบสมัคร-application-form-Dome-Med-Star-1

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560                                                  แบบประเมินนักศึกษาระดับชั้นคลินิก

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560                                                  แผนระยะยาวฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2558-60-4

   ระบบประเมินเพื่อนผู้จัดโครงการ                                                               แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร                                                 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

คู่มือระบบประเมินผลเพื่อนประเมินเพื่อน                                                     (NEW)  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตัวอย่างการเขียนรายงานนักศึกษาเดินทางแข่งขัน/เสนอผลงานต่างประเทศ         แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

แบบประเมินนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/เสนอผลงานวิจัย                ขั้นตอนการรับบริการตรวจ รักษา ณ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ               

     (NEW)   ปฏิทินกิจกรรม กนพ. 2561 17.06                                              (์NEW)  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

(NEW) ดาวน์โหลด ใบสมัครประกวดร้องเพลง MED TU VOICE 2019

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

21559
IMG_3942
S__39976965
s__31891472
img_7249
img_6764
ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย…
s__28524554
s__28524555