โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ชั้น คลินิก
วันที่ 22-25 มิถุนายน 2560
ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี

  โครงการปฐมนิเทศคณะแพทยศาสตร์ มธ.
วันที่  7  สิงหาคม 2560

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

S__39976965
s__31891472
img_7249
img_6764
ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย…
s__28524554
s__28524555
s__26288149
s__25870340
img_6293