เชิญเข้าร่วมเสวนา “วิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย”

ขอเชิญ ท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเสวนา “วิจัยกัญชา เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย”

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
อาคารคุณากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่
คุณนฤมล ศรีดี โทร. 02 -926-820, 086 -879-2632