ติดต่อหน่วยงาน

ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปุทมธานี

เบอร์โทร 02-926-9477

Email epidemiology-tu@gmail.com