• ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิก

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    เกี่ยวกับสาขา

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติ
20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559
ณ รามาการ์เด้น โฮเทล จังหวัดกรุงเทพ
“การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย อาหารเพื่อสุขภาพ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

logomed200
EyWwB5WU57MYnKOvjmvjF7AXlkeuzO2bQ68dM4otTS7xnoGi5WrlsR
EyWwB5WU57MYnKOuFHLMNbAF2YTO8niLXEtOlmYro1yn3Bao5VpQY9

สวทช.เตรียมใช้ 'กล้องจุลทรรศน์' รางวัลโนเบลในแล็บไทย

นาโนเทค สวทช. เตรียมนำเทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ความละเอียดสูง…

กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

13442498_1075240372530587_7462312434812275422_o

ประชุมวิชาการ ภาคกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2559

ประชุมวิชาการ ภาคกุมารเวชศาสตร์…
13335526_1067960593258565_4062835077951953965_n
13517534_1081936801860944_4860160297490860076_o

ร่วมออกหน่วยตรวจรักษา และออกโรงทาน

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์…
13071762_1041656889222269_3609829295048453311_o