Send us a message

Send messageclear

แผนที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 8 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร:
02-926-9757-9

Email:
gradstudies.med@gmail.com

Social links: