ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2558
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“Misconception in Everyday Practice”

ระหว่างวันที่ 14 -16 ตุลาคม 2558
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลงทะเบียนออนไลน์ที่
http://bit.ly/1TSxnjc