ตำรากุมารเวชศาสตร์

ตำรากุมารเวชศาสตร์


หนังสือ แนะนำ

  • 2
  • มกราคม 13, 2015

ตำรากุมารเวชศาสตร์เล่ม 1     มีเนื้อหาทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
สำหรับ นักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ

  • จำนวน 52 บท

  • 14 สาขาวิชา

  • ผู้นิพนธ์ 22 ท่าน

  •  750 หน้า มีภาพสีประกอบ

 

Promotion ลดพิเศษ

ราคาปกติ 750 บาท

น้อยกว่า 10 เล่ม675 บาท

10-24 เล่ม600 บาท

ค่าส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน 50 บาทต่อเล่ม

ซื้อ > 10 เล่ม ส่งฟรี

ติดต่อได้ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

โทร 02-926-9514 (คุณวิภาวรรณ จั่นเจริญ / คุณปนัดดา แย้มอ่ำ)

Email: Pediatric_BK@hotmail.com