Contact Us

Get in touch

ติดต่อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์


ที่ อยู่

Address: 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Phone:02-926-9672-3

Email: medtumaster@gmail.com


วัน ทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.