ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้

12033217_896353347068136_5009193098871269676_n

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ช่วงสอบกลางภาคนี้
เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 12 ตุลาคม 2558
(ปิดอาคารเพื่อทำความสะอาดเวลา 7.00 – 9.00 น.)

Share this post