เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561
จำนวน 1 ตำแหน่ง (ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 ตุลาคม 2560)

คุณสมบัติ (เพิ่มเติม…)