หน้าปก (1)Promotion ลดพิเศษ !!! ตำรากุมารเวชศาสตร์เล่ม 1  

สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ

มีเนื้อหาทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

52 บท 14 สาขาวิชา

750 หน้า มีภาพสีประกอบ

Latest News

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง (ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 ตุลาคม 2560) คุณสมบัติ (เพิ่มเติม…) read more

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ช่วงสอบกลางภาคนี้ (เพิ่มเติม…) read more

ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "Library in my mind" (เพิ่มเติม…) read more

ตรวจวัดตัดแว่นตาแจกฟรี

ตรวจวัดตัดแว่นตาแจกฟรี ในโอกาส "หนึ่งทศวรรษศูนย์ตาธรรมศาสตร์" (เพิ่มเติม…) read more

FaceBook