Author - admin

[ เอกสารประกอบการสอน ] เอกสารประกอบการสอนวิชาพืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน (TA395) ปีการศึกษา 2559 (updated 05/07/60)

1. เอกสารประกอบการสอนของ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 หัวข้อ: ความหมายและหลักการทั่วไปของการใช้สมุนไพร เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีและคุณภาพสมุนไพร Download 1 Download 2 2. เอกสารประกอบการสอนของ วันที่ 21 มิถุนายน 2560  หัวข้อ: การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ Download 3. เอกสารประกอบการสอน วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 หัวข้อ: สมุนไพรในโรคผิวหนัง และอื่นๆ (อาการเคล็ดขัดยอก นอนไม่หลับ ไข้ และโรคเหา) Download 4. เอกสารประกอบการสอน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หัวข้อ: พืชพิษ และการแก้พิษ Download หัวข้อ: สมุนไพรที่ควรรู้ Download

ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์ในสปาและการนวดฟื้นฟูเพื่อบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรม

ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์ในสปาและการนวดฟื้นฟูเพื่อบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรม ในวันที่ 22-23 ก.ค. 60 และ 5-6 สิงหาคม 60 ณ. ห้องสโมสรนักศึกษา ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://drive.google.com/file/d/0BwPYYnBdmD3IMF90SnhIYzBZWmM

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ฺ มหาวิทยาลัยธรรมจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย โดยมีการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  ในวันที่ 20 - 21  สิงหาคม 2559 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 - 28  สิงหาคม 2559 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์