โครงการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

โครงการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก


  • 0
  • 24 มีนาคม, 2016

โครงการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559
ณ ห้องแพทย์โดม 1 และ แพทย์โดม 4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดูภาพเพิ่มเติม