จัดทำแผนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559

จัดทำแผนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559


  • 0
  • 24 มิถุนายน, 2016

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

 

ดูภาพเพิ่มเติม