กิจกรรมเดินสวนสมุนไพร วิชา TA395 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมเดินสวนสมุนไพร วิชา TA395 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน


  • 0
  • 1 สิงหาคม, 2016

สถานการแพท์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาพืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน ผท.395
ในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ พยาบาล และนักศึกษาคณะอื่นๆ
เข้าเรียนในภาคการปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฏาคม 2559
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ดูเพิ่มเติม