ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ” DOME HERB ”
ระหว่างวันที่ 5 – 16 มีนาคม 2559
ซึ่งเป็นผลงานการวิจัย โดย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ ”
ซึ่งมีการจัดงานตั้งแต่ 5 – 27 มีนาคม 2559

ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

Share this post