ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์ในสปาและการนวดฟื้นฟูเพื่อบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรม

ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์ในสปาและการนวดฟื้นฟูเพื่อบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรม

ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์ในสปาและการนวดฟื้นฟูเพื่อบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรม

ในวันที่ 22-23 ก.ค. 60 และ 5-6 สิงหาคม 60

ณ. ห้องสโมสรนักศึกษา ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Untitled-1ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://drive.google.com/file/d/0BwPYYnBdmD3IMF90SnhIYzBZWmM

Share this post