งานประชุมวิชาการนานาชาติ

งานประชุมวิชาการนานาชาติ

งานประชุมวิชาการนานาชาติ

20th WCCN
( 20th world congress clinical nutrition )
” Traditional Medicine, Functional Food, Nutrition, Natural Heath Product and Spiritual Healing: Additional Tools for Healthcare Delivery ”

ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
E-Mail : info_20thwccn@yahoo.com

Share this post