การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ฺ มหาวิทยาลัยธรรมจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย โดยมีการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1  ในวันที่ 20 – 21  สิงหาคม 2559 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 – 28  สิงหาคม 2559 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พท.392.6.7.59 _Page_1กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติแบบตอบรับ

 

Share this post